Monasterium Sancti Petri de Asperella

Historia:

"Asperella, San Pedro de. En la feligresía de su nombre, mun. de Valeira (Lugo). El 20 de abril del 857 en la donación por Ordoño I a la catedral de Oviedo se incluye «in territorio Nera, monasterium Sancti Petri de Asperella»"

          

   Outro dos feitos acontecidos neste lugar e que ten moito que ver con este Mosteiro, foi unha cruenta e brutal batalla acontecida nestes lugares, concretamente no Monte que aínda hoxe en día conserva o nome de "Monte dá Matanza" segundo a lenda se di que esta igrexa se construíu no sitio onde deixo de correr o sangue que viña monte abaixo polo regueiro que baixa dende o lugar da batalla, segundo algúns veciños, haí un túnel feito de pedra e chantos  baixo o terreo, que conducía ao devandito mosteiro; Outros escritores simplemente a denominarón esta batalla como unha "Carniceria"
Destes feitos queda constancia na fachada do antigo concello un escudo en pedra no que se representa un soldado cristián acoitelando os mouro

   

 Nesta época polo que se aprecia nestes escritos dos reis Asturians,  toda esta zona denominábase territorio Nera / neyra (en referencia ao rio Neira,(que nace no lugar de Fontaneira) e con toda seguridade xa ven da época Romana).

 O  Obispado de Oviedo chegaba ao val de Valonga que denominaban valle_longo (onde parece ser existiu outro mosteiro en honor a sta Maria,mosteiros que se van creando durante a reconquista para afianzar o terreo e poboalo ).

         

      “Actas dos reis  Asturians” (718-910)
Carta de delimitación da diócese acordada no concilio de  Oviedo do 20 de Abril do ano de 857

In Gallctia, Vallis Longa, Suar-
na, Neira, tota Sarria usque ad liu-
men Mineura, cum Paramo;… tota
Lemos cum Vinitia et Verosma et
Saviniana et Froiare usque ad flu-
men Silum, Asma,Camba, Castella,
Ënsania, Barbantes, Aviancos, Avia
et Avion; Limia cum ecclesiis de
Petraio, quae aedificatae sunt vel
fuerint inter Arnovium flumen et
Silum, a termino mentis Buron et
per aquam Zorae usque in flumen
Amoiae,etper Ipsum decursum us-   
que in flumen Minium, in Veza, us-                                                        
que portellum de Venati, et eccle-                                                                    

sias de Salas inter Arnoiam et Si-
lum, cum ecclesiis de Barrosa.
………………………….