Baleira

 

                                        Esta vostede accedendo a un sitio Web no cal , o que se pretende é mostrar un espazo onde poidamos intercambiar opinións, suxestións e poñer en valor todo aquelo referente o concello de Baleira

  Hermanos - Veiga

 

 

Ata agora a maioria das viaxes saían ( co mellor desta terra, os homes e mulleres) co destino sen definir, a facer patria fora da nosa querida terra; xa é hora de poñer cada cousa no seu sitio, polo tanto imos coller o " coche da linea" e facer a viaxe de volta ao noso lugar de orixe..

A si que subámonos ao transporte  para facer a viaxe de volta aos nosos orixes, como se reflexa na imaxe superior, viaxaremos ata as terras do Concello de Baleira: … ¡ ¡ ¡ viaxeiros…… emprendamos a viaxe!!!!!!

 

"Cando me preguntan se de Baleira son
 con moita honra e emoción

 Contesto e non son respondón,
 Sí de Baleira son"

www.Baleirason.com