Campus Stellae

                                 Romances no camiño ..                                                                                   

                                                                   Romance de Don Gaiferos de Mormaltán (Siglo XIII).

Don Gaiferos de Mormaltán, un vello peregrino que malia a súa avanzada idade realizou este Camiño e cumpriu o sono de chegar aos pés do Apóstolo.

O Camiño de Santiago está repleto de lendas e romances que contan as aventuras e desventuras dos peregrinos.

 Aquí preténdovos amosar un exemplo dun dos máis famosos romances do Camiño

É un romance jacobeo do ciclo carolinxio. Guillermo X, o último duque de Aquitania, peregrinou cara a Compostela no 1137 e, chegando ante o altar do apóstolo Santiago o Venres Santo, caeu ao chan e morreu. O Liber Sancti Jacobi rebautiza o duque baixo o nome cabaleiresco de Gaiferos de Mormaltán.

 

I a onde vai aquel romeiro,
meu romeiro, a onde irá?
Camiño de Compostela,
non sei se alí chegará.

 

Os pes leva cheos de sangue
e non pode máis andar,
malpocado, probe vello!
non sei se alí chegará.

 

Ten longas e brancas barbas,
ollos de doce mirar,
ollos gazos, leonados,
verdes como auga do mar.

 

-I a onde ides meu romeiro,
onde queredes chegar?
-Camiño de Compostela,
onde teño o meu fogar.

 

-Compostela é miña terra
deixeina sete anos hai
relucinte en sete soles
brilante como un altar

 

-Cóllase a min meu velliño
imoss xuntos camiñar,
eu son trobeiro das trobas
da Virxe de Bonaval

 

-I eu chámome don Gaiferos
Gaiferos de Mormaltán,
se agora non teño forzas
meu Santiago mas dará.

 

Chegaron a Compostela
e foron á Catedral,
Ai, desta maneira falou
Gaiferos de Mormaltán:

 

-Gracias meu señor Santiago
os vosos pés me tés xa,
si queres tirarme a vida
pódesma señor tirar,
porque morrerei contento
nesta santa Catedral.

 

E o vello das brancas barbas
caíu tendido no chan,
Pechou os seus ollos verdes
verdes como a auga do mar.

 

O bispo que esto ovíu
alí o mandou enterrar
E así morreu meus señores
Gaiferos de Mormaltán.

 

Iste é un dos moitos milagres
que Santiago Apostol fai