Rutas dos Castros

Os Castros

Os Castros…..nos  vales   de Baleira

a vida no Castro

Un castro é un poboado fortificado, polo xeral prerromano aínda que existen exemplos posteriores que perduraron ata a Idade Media, son típicos do norte de España e cronoloxicamente de fins da Idade do Bronce e da Idade do Ferro, normalmente asociados á cultura dos céltas. A palabra castro provén do latín castrum, que signfica "fortificación militar" (de aí vén a palabra española castrense, "relativo ao militar"). O castro é un poboado fortificado que se empezou a habitar dende o século VI a. C., non dispoñen de rúas que formen ángulos rectos (seguramente para evitar zonas mortas e ocultas,favoreciendo a ventilación) e cheos de construcións de planta case sempre circular. As casas eran de pedra. O teito era de ramas e barro colocados sobres varas longas.

Edificábanse en outeiros despexados, promontorios rochosos, o que facilita a visibilidade, a defensa e o dominio do contorno. Situábanse en función dos recursos naturais explotados polos habitantes. Os castros contan cun recinto superior, a "croa",o "coroto" e unha serie de terrazas dispostas cara a abaixo onde se sitúan as construcións. Cada unha destas partes pode estar limitada por murallas, parapetos ou fosos. Ás veces hai unha especie de engadidos, os antecastros, que tamén se rodean de murallas pero non albergan vivendas, polo que se supón que estaban destinados a animais, hortos ou a sua pequena industria.

 

Percorrido polos vestixios dos pobos celtas fortificados que habitaron os vales de Valeira ,entre os rios Eo e Neira, durante a Idade de Ferro: Castro de Pereira, Castro de Cubilledo,Castro de Retizós,Castro de Antigallas, CastroDegolada, A Pena dous Mouros, Castro de Valdería, Pena do Castro e Castro de Vilaselle.

.-Castro de Pereira: destaca polas súas dimensións esta composto por unha serie de murallas e fosos que culminan unha impresionante superficie antes poboada de árbores que hoxe en día foron cortadas ,asi mesmo podíase apreciar o camiño que subía ao seu arredor ata culminar no alto (segundo a xente do lugar existían dous túneles cara a senllos ríos ,para poder avastecerse de auga )

.Castro de Cubilledo: do cal non se conservan restos porque se construíu enriba a aldea actual

.-Castro dá Degolada: Coroa un outeiro de gran altitude dende a que se domina case por completo a parroquia de Degolada. Neste castro encontráronse importantes vestixios castreños.Componse dunha pequena muralla exterior, un foso -e- unha ampla croa erixida sobre unha rocha.

.-A Pena dous Mouros: situado a 8 Km del Cádavo capital de Baleira; son os restos dunha construción primitiva de grandes dimensións, chámano Á Casa dous Mouros, en alusión directa ao carácter de fortaleza que antano debeu ter.

.-Pena do Castro: asentamento situado na parroquia de Fontaneira podemos observar as estruturas defensivas do castro, unha serie de murallas e fosos que o rodean.

.-Castro de Antiguallas: encontrase a 19 Km do Cádavo,en Córneas,situado sobre unha elevación do terreo, é un dos máis importantes de Baleira conserva moitos vestixios  prehistóricos, nunha zona onde podemos encontrar vivendas e construcións circulares cubertas de palla moi típicas da herdanza céltica.