Cubilledo

Reseña Historia

1830

Hoxe en Día:

Santiago de Cubilledo

Parroquia do arciprestado de Valdepedroso
Lugares: Anduriña, Cabreira, Castrelo, Castro, Cubilledo, Esgrade, Espiña, Ladride, Padornelo, Real de Sampaio, Sampaio, Suagranda, Trembedo, Vilares, Vilarín e Vilauriz.
No lugar de Castro hai unha casa, que polo seu aspecto podería representar os restos dunha torre que existiu nese mesmo lugar, pertencente á xurisdición señorial do conde de Amarante. No lugar de Cabreira encóntrase unha pequena capela que conserva no seu interior unha imaxe da Divina Pastora. No lugar de Castrelo, se situa a capela do mesmo nome, cun retablo de estilo barroco. En Vilarín encóntrase outra capela de dimensións reducidas, cun retablo barroco no altar maior, así como en Vilauriz, que conta tamén cunha capela.

Hay  documentos que deixan claro, que en tempos pasados esta zona foi rica en minas de ferro.

.-Personaxes:

Jose Pin conocido como "O Alledo"

Famoso Gaiteiro natural de Sampaio de Cubilledo,apenas hay documetación