Escudo orixinal de Baleira

Baleira na historia

Conmemoración da batalla no monte da Matanza

J.Pin