A Lastra

Parroquia de A Lastra …… Baleira

Etimoloxía

Unha lastra ou tamén penedo picudo, é o nome que recibe un tipo de pedra alongada.
Constrúese quitando as dos penedos grandes lascas, de  maneira que se vai configurando para formar unha gran lousa plana, de forma puntiaguda e triangular, cun lado máis longo e ancho para facilitar mellor o apoio sobre un burato escavado na terra.
Os terreos dividíanse entre si con paredes ou Llastradas cravados no chan, formando fileiras, segundo o cercado do terreo que se quixese illar.

A Lastra:
Limíta ó Norte con Cubilledo e A Degolada; polo Sur coa Fontaneira; ó Leste con Freixo (A Fonsagrada) e polo Oeste con Cubilledo e A Fontaneira. Esta parroquia formou parte da antiga xurisdición de Baleira, xunto con Cubilledo, Degolada e Librán, e pertence ó arciprestado de Monterroso.

O  patrón de esta parroquia da Lastra no  concello de Baleira  e  San Xoán.
Que ver:
Na aldea da Lastra está a igrexa parroquial de San Xoán da Lastra. O edificio ten planta rectangular. no seu interior hai unha imaxe da virxe e o neno do século XV. No altar maior non hay retablo, xa que o orixinal, de estilo neoclásico  moi sinxelo levouse á sancristía.
Pobos
.- A Lastra.
.- O Sollío.